Tevbe ve İstiğfar Duası

http://sohbetdefterim.blogspot.com/2010/01/tevbe-ve-istigfar-duas.html

Tevbe istiğfar duası

Buyurun cemi cümle günahlarımızın sayısız kusurlarımızın affı için Estagfirullah estagfirullah estagfirullah-el azîm el kerîm errahîm ellezi la ilahe illa hüv –el hayyel kayyüm ve netûbü ileyk.

Tevbeten abdin zalimin linefsihi mevten ve la hayaten vela nüşüra.

Ve nes’elühüttevbete  vel mağfirete vel hidâyete lena innehü hüvettevvabürrahim, innehü hüvettevvabürrahim, innehü hüvettevvabürrahim.

İlahi ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! İlahi ya Rabbel-âlemin…

Ya Rabbi! Bizim elimizden dilimizden ve gözümüzden ve sâir azalarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz kelime-i küfür, hata, isyan her ne kadar sadır olmus ise biz bunların hepsine tevbe ettik. Bir daha işlememeye azmi cezmi kast eyledik.

Peygamberlerin evveli Hz. Âdem sefihullah, âhiri bizim peygamberimiz iki cihan Serveri Hz. Muhamme Mustafa (s.a.v.) ve bunların arasında her ne kadar peygamber gelip geçmiş ise biz bunların hepsine iman ettik dilimiz ile ikrar kalbimiz ile tasdik ettik. Tasdikimiz şudur ki;

Amentü billahi ve bima câe min îndillah.

Amentü billahi ve bima câe min îndi rasulillah.

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi velyevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâla hakkun. Eşhedü el lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasûlühü.

Buyurun imanımızın tazelenmesi için bir dahi; . Eşhedü el lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasûlühü.

Buyurun sırat köprüsünden şimşek gibi gecebilmek için bir dahi; . Eşhedü el lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasûlühü.

Buyurun kabirlerimizin nurlanması için bir dahi; . Eşhedü el lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasûlühü.

(buyurun şeytanı aleyhillagne’nin kahrı/ âlemi fenâ’dan âlemi bekâ’ya iman ile göç edebilmek için bir dahi….. )

Allahümme innî üridü en üceddidel îmane vennikâhe tecdîden bi kavli; lâ ilahe illallah muhammeden Rasulullah

Allahümme innî üridü en üceddidel îmane vennikâhe tecdîden bi kavli lâ ilahe illallah muhammeden rasulullah

Allahümme innî üridü en üceddidel îmane vennikâhe tecdîden bi kavli lâ ilahe illallah muhammeden rasulullah

Essalatü vesselamü aleyke ya Rasulallah

Esselatü vesselamü aleyke ya habiballah

Esselatü vesselamü aleyke Ya seyyidel evveline vel âhirîn velhamdü lillahi rabbil âlemin el Fatiha…

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !